SON DAKİKA

Yomra Medya

Trabzonspor KAP’a bildirdi

Trabzonspor KAP’a bildirdi
Bu haber 24 Kasım 2017 - 20:34 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Trabzonspor Aralık ayında yapacağı olağan genel kurulunu Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Bordo mavililer KAP’a yaptığı açıklamada yönetim kurulunun bugün toplanarak karar aldığını duyurdu. Toplantıda 01.06.2016-31.05.2017 tarihleri arasında 110.949.045.-TL zarar edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada Genel Kurul gündem maddelerine yer verilerek şu ifadelere yer verildi;

”Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

2 – Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 – 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzarekesi ve onaylanması

4 – 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzarekesi ve onaylanması,

5 – 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzarekesi ve onaylanması,

6 – 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 – Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.’nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,

9 – Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

10 – Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki Genel Kurul onayından geçmiş olan, “Bilgilendirme Politikası”,”Ücretlendirme Politikası”, ” Kar Dağıtım Politikası” ve ” Bağış Politikası” koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

11 – Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek (“TRİ”) verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,

14 – Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396’ncı maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.’ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

15 – SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirket’in 01.06.2016-31.05.2017 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

16 – TTK 376. madde kapsamıda dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

17 – Dilek, temenniler ve kapanış”

Bordo mavililer açıklamada ayrıca yönetim kurulunun detaylarını şu ifadelerle bildirdi;

”Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;

1 – Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 110.949.045.-TL (Yüz On Milyon Dokuz Yüz Kırk Dokuz Bin Kırk Beş) zarar oluşmuş (Vergi Usül Kanununa göre 111.133.983,08.-TL) olup, bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
2 – Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Aralık 2017 tarihinde Salı günü saat: 14:00’te “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON” adresinde 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
3 – 26 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2016-31.05.2017 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
4- Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER